Hur mycket kan ni om rekrytering till just vår bransch?

Ett decennium som rekryterare har gett en stor insikt i hur olika branscher fungerar. Vår erfarenhet tillsammans med en stor förståelse för företagskultur, verksamheters olika drivkrafter och människans komplexitet gör att vi kan med gott resultat rekrytera till alla branscher.


Hur hittar ni era kandidater?

Vi kan stoltsera med att vi har över 10 års erfarenhet av rekommendationsbaserad rekrytering (referral recruitment). Idag är metoden hetare än någonsin, vi var bara lite före vår tid.
Vi har byggt upp ett stort nätverk av så kallade Spotters som med gedigen insikt i många olika branscher och presumtiva kandidater (know-who) kan ge oss ”russinen i kakan”.


Hur fungerar rekommendationsbaserad rekrytering?

Text kommer


Vilken typ av tjänster rekryterar ni till?

Uppdrag som vi tar oss an är att hitta nyckelpositioner inom executive, specialistroller och mellanchefer i alla branscher. Vi kan nämligen röra oss i alla branscher, dels för att vi faktiskt har erfarenheten och dels för att våra sk Spotters har insikten och kunskapen om vilka som är bäst lämpade för uppdraget.