Hur vi gör

 
Vi utmanar hela rekryteringsbranschen med vår unika metod – rekommendationsbaserad rekrytering.

 
 

FÖRETAG - rekrytering för er framtid

Framtiden är en utmaning. Vi tar tillsammans ett kliv in i er framtid när vi gör en scenarioanalys för att få svar på vad ni vill uppnå med rollen inom 1-3 år. Ofta finns det en önskan om förändring, utveckling, uppstart eller förflyttning. Finns inte rollen, så är vi designar den tillsammans.
 
Vi påstår (och ni får gärna utmana oss i den frågan) att vi har en väl utvecklad förmåga att sätta oss in i olika företags verksamhet och utmaningar, framgångskultur och fallgropar. Det är baserat på erfarenhet men framförallt modet att våga fråga, och ibland även att ifrågasätta. Ju mer vi förstår om respektive parter – desto bättre blir vi. 
 
När vi får vara en del av ert företags verksamhetsutveckling och förändringsresa, det är då det händer. För vi älskar att göra detta. Och vi älskar speciellt de uppdrag som har en komplexitet i både roll och kandidatprofil.
 
Målet är att hitta rätt uppdrag och uppdragsgivare till de kandidater som har de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika och lyckliga i sin nya roll, och därmed utveckla er verksamhet.


KANDIDAT - Be bold - be you


Det är du som är vår kund. Vårt fokus är att du ska hitta ditt perfekta uppdrag. Ett uppdrag som ger dig förutsättningar för att bli framgångsrik och lycklig. En utmaning som får det att kittlas i magen, men som du både vill och kan ta dig an. Det viktigaste är att du får förutsättningen att vara dig själv. Vi tror nämligen stenhårt på att det är skillnaden gör skillnad.
För att vi ska hitta rätt uppdrag till dig kommer du att mötas av en stor portion nyfikenhet och en genuin vilja att lära känna dig, förstå vem du är och vad du vill. Karriärcoachning, helt enkelt.


GIGARE – short and sweet

Hodor hodor - hodor... Hodor hodor hodor hodor hodor. Hodor hodor - hodor hodor hodor - hodor hodor hodor, hodor. Hodor hodor. Hodor hodor - hodor; hodor hodor; hodor hodor... Hodor hodor hodor. Hodor. Hodor, hodor. Hodor. Hodor, hodor hodor hodor HODOR hodor, hodor hodor hodor, hodor, hodor hodor. Hodor. Hodor hodor hodor, hodor. Hodor hodor hodor hodor hodor hodor, hodor, hodor hodor. 


SPOTTERS – experter på know-why

Som Spotter vet du precis vem i ditt nätverk som passar till tjänsten som vi annonserar ut.
 
Ditt nätverk är värdefullt för dig. Och för oss. När du rekommenderar någon ur ditt nätverk till oss, kommer vi att kontakta personen med din rekommendation i handen. Den presumtiva kandidaten erbjuds karriärcoachning av oss. Om kandidaten får jobbet får du naturligtvis betalt för din betydelsefulla insats.
 
Här tänker vi win-win-win-win. Din kontakt får en boost av att ha blivit rekommenderad, värdefull karriärcoachning och förhoppningsvis ett nytt uppdrag. Företaget får en ny engagerad medarbetare. Du får chansen att boosta en person i ditt nätverk, och får i slutändan ekonomisk ersättning. Vi på SpottingMe får chansen att göra en riktigt lyckad rekrytering.